0918.11.22.28

Hướng dẫn sử dụng máy in date cầm tay

Thứ tư, 02/10/2019
Chia sẻ bài viết ngay

Giới thiệu giao diện màn hình chính

Giao diện màn hình chính

1. Tiêu đề tài liệu: có thể được sửa đổi bằng cách đổi tên.

2. Khu vực xem trước nội dung in: Bạn có thể di chuyển vị trí của nội dung in bằng ngón tay hoặc bút cảm ứng. Bạn có thể sửa đổi nội dung in bằng Edit

3. Thước đo: Chiều dài nội dung in hiện tại có thể được đo bằng thước.

4. Di chuyển nút sang trái hoặc phải.

5. Nút văn bản: Chèn một chuỗi cố định.

6. Nút in: Bấm vào đây để in sau khi chỉnh sửa nội dung.

7. Nút hình ảnh: Chèn hình ảnh.

8. Nút mã đồ họa: Chèn mã vạch hoặc mã QR.

9. Nút chỉnh sửa: Nhấp vào khu vực xem trước nội dung in để chọn đối tượng cần sửa đổi, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa

10. Nút tắt máy: Tắt an toàn nguồn điện của máy in.

11. Nút Set: Nhập cài đặt hệ thống máy in.

12. Nút tải: Tải tài liệu đã lưu trước đó.

13. Nút lưu: Lưu tài liệu hiện tại.

14. Nút đổi tên: Đổi tên tiêu đề tài liệu.

15. Nút mới: Tạo lại một tài liệu mới.

16. Nút bảo vệ màn hình: Tắt màn hình.

17. Nút đếm: Chèn số lượng biến trong quá trình in.

18. Nút ngày: Chèn ngày, cập nhật theo thời gian thực trong khi in.

19. Phân đoạn: Thông tin có thể được chia thành nhiều phân đoạn để in.

20. Nút xóa: xóa đối tượng đã chọn.

21. Nút xem trước: Xem trước hiệu ứng nội dung chỉnh sửa hiện tại.

22. Biểu tượng pin: Hiển thị mức pin hiện tại.

    

Giới thiệu giao diện chỉnh sửa văn bản

Giao diện chỉnh sửa văn bản

1. Hộp nhập văn bản: Hỗ trợ tối đa 200 ký tự và 100 ký tự Trung Quốc.

2. Khu vực chọn chữ tiếng Trung sau khi nhập phiên âm

3. Nút xem nội dung nhập phiên âm tiếng trung

4. Khu vực nhập phiên âm

5. Bàn phím số: Nhập số.

6. Bàn phím chữ cái: Nhập chữ phiên âm tiếng trung hoặc chữ cái tiếng Anh.

7. Nút chuyển đổi phương thức nhập: "PY" có nghĩa là phương thức nhập phiên âm tiếng trung "ABC" có nghĩa là nhập các chữ cái viết hoa và "abc" có nghĩa là nhập các chữ cái viết thường.

8. Nút cài đặt phông chữ: Bạn có thể đặt phông chữ, kích thước, v.v. của văn bản.

9. Dấu cách

10. Nút OK: Lưu thông tin và quay lại giao diện chính.

11. Nút Quay lại: Từ bỏ chỉnh sửa hiện tại và quay lại giao diện chính.

12. Chèn các ký hiệu đặc biệt.

13. Nút chuyển đổi nửa góc độ rộng đầy đủ.

14. Phím xóa ký tự đã nhập

Định dạng ký tự

1. Phông chữ: Lựa chọn phông chữ.

2. Chiều cao chữ: cài đặt chiều cao phông chữ, phạm vi là 16 ~ 200.

3. Độ rộng chữ: đặt độ rộng phông chữ, phạm vi là 0 ~ 999. Khi chiều rộng từ bằng 0, chiều rộng chữ bằng chiều cao chữ.

4. Word Interval: Đặt khoảng giữa các ký tự. Phạm vi là 0 ~ 99.

5. Các kiểu in

6. In đậm: Chọn xem phông chữ có đậm không.

 

 

 

Giới thiệu chèn số đếm

1. Thập phân: Chọn mã đếm để hiển thị cơ số. Hỗ trợ thập phân, thập lục phân.

2. Số chữ số: Chọn số chữ số của mã đếm 1 ~ 9.

3. Bổ sung bit cao: Khi bit cao là 0, bạn có thể chọn có thêm 0 hay không.

4. Thay đổi: tự tăng hoặc tự giảm.

5. Tối đa: Khi số đếm tăng lên giá trị tối đa, nó sẽ tự động quay trở lại giá trị tối thiểu và bắt đầu đếm lại.

6. Giá trị tối thiểu: Khi số đếm giảm xuống giá trị tối thiểu, nó sẽ tự động quay trở lại giá trị tối đa và bắt đầu đếm lại.

7. Giá trị hiện tại: Đếm giá trị hiện tại.

8. Cài đặt phông chữ: Đặt phông chữ, kích thước và thông tin khác của màn hình kỹ thuật số đếm.

9. Xác nhận thay đổi

10. Nút quay lại.

 

Giới thiệu giao diện chèn mã QR, mã vạch

1. Loại mã số: hỗ trợ UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR

2. Khu vực xem trước mã đồ họa.

3. Hộp nhập nội dung mã đồ họa: Nhập nội dung phù hợp theo loại mã đồ họa. Chẳng hạn như UPCA. Chỉ có thể nhập số để tạo mã vạch và mã QR hỗ trợ đầu vào của cả chữ và số

4. Khu vực chọn tiếng trung từ phiên âm: nhấp trực tiếp để chọn ký tự tiếng Trung.

5. Xem phiên âm tiếng Trung đã nhập.

6. Đặt chiều cao mã đồ họa.

7. Bàn phím số: Nhập số.

8. Bàn phím chữ cái: Nhập chữ bính âm hoặc chữ cái tiếng Anh.

9. Nút chuyển đổi phương thức nhập: "PY" có nghĩa là phương thức nhập bính âm, "ABC" có nghĩa là đầu vào. Chữ in hoa, "abc" có nghĩa là nhập chữ thường.

10. Nút OK: Lưu thông tin và quay lại giao diện chính.

11. Nút Quay lại: Từ bỏ chỉnh sửa hiện tại và quay lại giao diện chính.

12. Nút chuyển đổi nửa góc toàn chiều rộng.

13. Xem phiên âm tiếng Trung đã nhập

14. Phím xóa ký tự

Giới thiệu in

1. Khu vực xem trước nội dung in

2. Thước đo chiều dài in

3. Nút di chuyển xem trước nội dung in

4. Nút Cài đặt In: Đặt các tham số chức năng liên quan đến in.

5. Bắt đầu nút in: Bấm để vào giao diện in.

6. Nút quay lại

Cài đặt in

1. In ngược: in từ trái sang phải sau khi mở và in từ phải sang trái sau khi đóng.

2. Lật lên và xuống: Phông chữ được in sau khi mở sẽ bị lộn ngược.

3. Công tắc quang điện: Sau khi bật, đợi thời gian trễ quang điện sau khi nhận được tín hiệu quang điện và bắt đầu in. Sau khi tắt, công tắc quang điện không hoạt động.

4. Công tắc khoảng cách: Khi được bật, in bắt đầu khi phát hiện khoảng thời gian in cuộn cuộn mã hóa. Khi tắt, bộ mã hóa không bắt đầu in cho dù cuộn bao lâu.

5. Điều khiển mã hóa: Bạn có thể chọn bộ mã hóa để điều khiển máy in phun hoặc in phun thời gian.

6. Độ trễ quang điện: phạm vi 0-9999, đơn vị (giây).

7. Tốc độ mã hóa: phạm vi 100-4000, đơn vị (lần / giây). Nó có hiệu quả khi thời gian in phun được chọn.

8. Thời gian in liên tục: phạm vi 1-9999, đơn vị (lần).

9. Khoảng thời gian in liên tục: phạm vi 0-50000. Chiều dài thực tế lên tới khoảng 6 mét.

10.Số lượng mực: Phạm vi 1-3. Đặt số lượng mực in tại cùng một điểm.

Giới thiệu giao diện cài đặt hệ thống

1. Cài đặt thời gian: Đặt thời gian hệ thống.

2. Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng: Màn hình cảm ứng có thể được hiệu chỉnh khi màn hình cảm ứng không nhạy. Khi màn hình cảm ứng không có sẵn. Tắt và nhấn màn hình để bật lại, hệ thống sẽ tự động vào giao diện hiệu chỉnh màn hình cảm ứng.

3. Khôi phục cài đặt gốc: xóa tất cả dữ liệu người dùng và khôi phục cài đặt gốc.

4. Chẩn đoán lỗi: Kiểm tra trạng thái của bộ mã hóa và quang điện.

5. Cài đặt thời gian flash.

6. Cài đặt tiêu đề: lựa chọn đầu phun bên trái và bên phải, lựa chọn điện áp (8,5V ~ 12V), lựa chọn quang điện (tích hợp / bên ngoài).

7. Lựa chọn ngôn ngữ: Hỗ trợ tiếng Trung và tiếng Anh.

8. Ghi xuất khẩu.

9. Ghi chép nhập khẩu.

10. Tắt máy.

    

 

1. Nút nguồn: nhấn và giữ.

2. Chuyển đổi quang điện: truy cập vào quang điện tử.

3. Lỗ sạc được kết nối với máy in sau khi màn hình bộ sạc hiển thị

Đèn đỏ đang sạc và đèn xanh cho biết quá trình sạc đã hoàn tất.

1.Giao diện USB: nhập logo hình ảnh.

2. nút in: nhấn tay để in

3. Bánh xe đồng bộ: bánh xe cân bằng

4. Lắp đặt hộp mực.

         

1. Bánh xe đồng bộ: Bánh xe này phải được quay để áp dụng mã.

2. Bộ mã hóa: bộ mã hóa điều khiển bánh xe đồng bộ để phun mã.

3. Tích hợp mắt điện.

4. Miệng hộp mực. Đầu mực

Tin liên quan

CƯỜNG THỊNH - MÁY IN DATE CHÍNH HÃNG