Cách kiểm tra pin hỏng hay sạc hỏng của máy in date cầm tay

Pin và sạc của mát in date cầm tay là bộ phận có thể hỏng hóc trong quá trình sử dụng máy.

Hiện tượng: Sạc pin rất lâu, nhưng khi cắm pin vào máy, pin không có điện, không bật được máy thì có thể pin hoặc cục sạc của máy đã bị hỏng.

Trạng thái bình thường:

+ Sạc cắm điện nhưng không cắm pin: Đèn hiển thị màu xanh

+ Sạc cắm điện và cắm pin cần sạc: Đèn hiển thị màu đỏ

+ Pin đã sạc sau 1-2 tiếng, pin đã đầy: Đèn chuyển sang màu xanh

Các trường hợp hỏng:

Trường hợp 1: Kết nối sạc với nguồn điện và pin, mà đèn trên sạc luôn báo xanh, không chuyển sang đỏ thì sạc đã bị hỏng.

Trường hợp 2: Khi đã cắm sạc rất lâu (đủ thời gian để pin đầy) mà đèn trên sạc không chuyển xanh thì tức là cục sạc đã hỏng.

Trường hợp 3: Đèn báo trên sạc vẫn chuyển trang thái xanh, đỏ như bình thường, nhưng pin cắm vào máy bật máy lên chỉ được 1 thời gian ngắn là hết điện. Lúc đó pin đã bị hỏng

Cách kiểm tra lại: Tháo pin ra khỏi máy, cắm sạc trực tiếp vào máy nếu bật máy vẫn lên chứng tỏ pin bị hỏng và ngược lại nếu không bật được máy thì sạc bị hỏng hoặc trường hợp xấu có thể hỏng bản mạch chính của máy.

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

hotline hotline Hà Nội 0918.11.22.28 hotline Hồ Chí Minh 0941.405.005